عدسی های شخصی سازی شده

مزایای عدسی های شخصی سازی شده:

 • عدسی شخصی ساز، بهترین نوع طراحی عدسی می باشد که بالاترین کیفیت و راحتی دید که هر فرد می تواند تجربه کند را فراهم میکند.
 • در این نوع عدسی ها که بیشتر در نمرات بالا و عدسی های دو کانونی و تدریجی توصیه می گردد، عدسی را مطابق با چهره و فریم و سبک زندگی فرد طراحی می کنند.
 • به واسطه این طراحی خاص فرد دیدی را تجربه می کند که در عدسی های قبلی خود تجربه نکرده است.
 • کیفیت و شفافیت تصویر کاملا متفاوت و بهینه شده
 • بهبود میدان دید و حفظ وضوح تصویر حین حرکت چشم به طرفین.
 • حل مشکل بزرگ نمایی و کوچک نمایی چشم که از نظر زیبایی مشکل ایجاد می کند.

پارامتر هایی که علاوه بر موارد معمول در ساخت این نوع عدسی ها اندازه گیری می شوند:

 • فاصله مرکز دو چشم
 • فاصله راس قرینه تا عدسی
 • شیب فریم روی صورت بیمار
 • انحنای فریم
 • طول و عرض و قطر حدقه

با استفاده از این عدسی های شخصی سازی شده

1- کیفیت و شفافیت تصویر کاملاً متفاوتی دارید.

2- میدان دیدتان افزایش پیدا می کند و با حرکت چشم به طرفین کیفیت تصویر عوض نمی شود.

3- مشکل بزرگنمایی چشم که ظاهر نامناسبی  پیدا می کند حل می شود.

فهرست